Remont Trasy Zamkowej

Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie.